Teràpia de parella

La relació de parella és quelcom complicat, tot i així no té per què suposar una dificultat. S’ha de tenir present que es tracta de dues persones, cadascuna amb la seva història, el seu funcionament i la seva manera se sentir i que s’han d’engranar en un funcionament conjunt integrant totes les parts.

Sovint el que ha succeït és que s’ha tallat el canal de connexió i comunicació que permetia a les dues parts comprendre aquesta complexitat que és la parella. Aquest tall en la connexió genera una incapacitat, per part de tots dos, de posar-se en el lloc de l’altre.

La teràpia de parella és un espai, acompanyats per un terapeuta, on principalment es pot:

  • Identificar les dinàmiques positives i les dinàmiques disfuncionals de la parella i d’aquesta manera desactivar-les i construir-ne de noves.
  • Establir una comunicació on trobar-se per conèixer-se i comprendre’s més enllà de la quotidianitat o el suposat durant el temps de relació.

Es tracta de sessions quinzenals, durant un temps determinat, per facilitar la comunicació i connexió entre els membres de la parella.


Psicoteràpia Individual

Psicoteràpia de Grup

Teràpia de Parella

Psicoteràpia familiar

Supervisió a professionals

Serveis Covid-19