Què oferim

La psicoteràpia implica iniciar un procés de treball personal que facilita l’autoconeixement, el reconeixement de les pròpies dificultats, la comprensió del que genera patiment i la comprensió de la manera que cadascú es relaciona amb els altres i amb el món.

En el cas de la teràpia de parella i familiar, es tracta d’un procés compartit amb els diferents membres, per comprendre les dinàmiques de la relació i tenir l’oportunitat de despendre’s de les dinàmiques que generen dificultat, creant-ne de noves que funcionin positivament.

El procés de canvi és possible gràcies a tres pilars; el desig de canvi de qui vol fer el procés, el terapeuta que acompanya per facilitar la comprensió del que passa a través d’investigar plegats i un enquadrament que garanteix el compromís, la seguretat i la estabilitat.

En aquest procés ens centrem en la persona en tota la seva globalitat abordem els aspectes que estan afectant a la seva salut mental i/o la qualitat de vida de la persona, la parella o la família.

Un aspecte clau és que oferim un entorn confidencial i segur on poder comprendre, acompanyats, els factors que afecten o dificulten el propi dia a dia.

Cada situació de dificultat pot requerir un tipus d’abordatge concret. Nosaltres treballem en Psicoteràpia individual, Psicoteràpia de grup, teràpia de parella i teràpia familiar.

Serveis

Psicoteràpia Individual

Psicoteràpia de Grup

Teràpia de Parella

Psicoteràpia Familiar

Supervisió a Professionals

Serveis Covid-19